Упис

Наша школа уписује ђаке у терминима редовног уписа који важи за све средње школе у Србији, након положеног завршног испита у основној школи. Међутим, за потписивање повољнијих уговора, са нижим ценама школарине, родитељи могу искористити нашу кампању: „рани упис“, „предупис 1“ и „предупис 2“, уколико ученици задовољавају одређене услове.

Рани упис је могућност коју можете искористи како бисте по повлашћеној цени потписали уговор о школовању и обезбедили место за своје дете. Овај период траје од октобра до Нове године и омогућава најповољнију могућу цену школарине. Предупис 1 траје од 1. јануара до 1. априла. Иако мање повољан од раног уписа, уговор потписан у предуписном року такође омогућава ниже цене школарине у односу на редован упис. Међутим, током ова два рока у нашу школу могу се уписати само они ђаци који на крају 6. и 7. разреда имају просечну оцену не мању од 4,00.

Предупис 2 реализује се на самом крају наставне школске године, и тада се уговором дефинише редовна цена школарине.

Без обзиа у којој фази су родитељи потписали уговор, ученици се у школу уписују након завршеног завршног испита, у прописаним терминима, и у складу са Законом.

УПИС

Документа потребна за упис у први разред

  • пријава за упис ученика у средњу школу,
  • уверење о завршеном основном образовању и васпитању,
  • уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању,
  • уверење о здравственом стању,
  • доказ о поседовању довољног броја бодова за упис четворогодишњег профила (са сајта Министарства).