УНАПРЕДИ ВЕШТИНЕ И ПРИМЕНИ ИХ

Ђацима „Св. Петке“ представљен Еразмус+ пројекат „Унапреди вештине и примени их“

Са ученицима друге године Медицинско-фармацеутске школе „Св. Петка“ одржан је 29. јуна састанак путем апликације „Zoom“ на ком су им наставници задужени за извођење пројекта „Унапреди вештине и примени их“ (који ће се спровести под окриљем Еразмус+ програма Европске уније), Дејан Којић и Драгана Радојевић, представили садржину пројекта.

Ученици су упознати са тим да у оквиру програма Еразмус+ Европска унија финансира пројекте из домена образовања, спорта и омладине, чији је један од главних циљева да се омогући младим Европљанима да праксу стичу у иностранству. У случају ђака „Св. Петке“, предвиђено је да они ту праксу имају у неколико солунских болница и апотека.

Ученицима су затим приказани главни циљеви самог пројекта „Унапреди вештине и примени их“, а то су унапређење професионалних компетенција ученика, омогућавање веће конкурентности на тржишту рада, упознавање са начином функционисања здравствених и апотекарских установа у земљама чланицама ЕУ, припрема за будуће радно окружење, побољшање компетенција из страних језика, као и унапређење практичне наставе у нашој школи на основу њихових искустава са праксе у Солуну.

Пројектом је предвиђен одлазак дванарсторо ученика на праксу, од тога седморо са смера фармацеутски техничар и петоро са смера медицински техничар, а сама пракса би требало да се одржи између 22. новембра и 5. децембра 2020. године. (Због пандемије могуће је и одлагање уколико епидемиолошки услови не буду задовољавајући.)

Ученицима је затим представљен програм праксе, који је осмислио партнернаше школе на спровођењу овог пројекта, Центар за целоживотно учење „Иподоми“ из Солуна.

Програмом је предвиђено да ученици учесници пројекта „Унапреди вештине и примени их“ са смера медицински техничар на пракси уче о опструкцији дисајних путева и епилептичним нападима, о исхрани пацијената у посебном режиму исхране, затим како се поступа са пацијентима са преломима и крварењем, како се узима узорак крви од деце, како се пружа психолошка подршка пацијентима, како се припрема и примењује терапија, итд.

Што се тиче ученика са смера фармацеутски техничар, они ће у солунским апотекама увежбавати пружање прве помоћи, мерење виталних функција, давање инјекција и вакцина и учествоваће у пописивању лекова и проверавати њихов рок трајања.

Програмом је предвиђено и да ученици са оба смера један дан проведу у фабрици лекова „MP Pharma S.A.“, где ће стећи директан увид у процес производње лекова. Такође, ученици ће имати прилику да обиђу неке од најзначајнијих институција и споменика културе у Солуну и ближој околини што треба да допринесе њиховом већем разумевању других култура.

Почетком септембра биће објављен конкурс за одабир учесника. Кључни критеријуми на основу којих ће се рангирати кандидати биће оцена из владања, ошти успех у првој и другој години средње школе, просечна оцена из стручних предмета, квалитет мотивационог писма. Пријављени ученици ће такође радити и тест из енглеског језика на ком ће се проверити њихово познавање стручне терминологије (пошто ће се комуникација између ученика и њихових ментора махом одвијати на енглеском), као и тест из здравствене неге (за медицинске техничаре) и фармацеутске технологије (за фармацеутске техничаре).

По одабиру ученика обавиће се и припрема пред одлазак у виду додатних часова. Ученици ће на припремама из енглеског увежбавати коверзацију, на здравственој нези и фарамцеутској технологији ће обнављати кључна знања из претходних година школовања, а професорка историје ће се постарати за њихову културолошку припрему. Са ученицима ће радити и психолог школе, који ће их припремати за дужи период одвајања од породице и прилагођавање новој средини.

Ученици ће током и након праксе имати и неке обавезе. Поред подразумеваног дисциплинованог понашања и вредног рада, они ће водити дневник праксе, а по повратку у Србију имаће задатак да оно што су научили у Грчкој покажу својим вршњацима у виду демонстрација и предавања, као и да учествују у активностима на промовисању програма Еразмус+. Да се све то спроведе како треба постараће се наставници који ће бити у пратњи ученика, Драгана Радојевић – професорка биологије, и Дејан Којић – професор енглеског језика.

Надамо се да ће се пријавити што већи број ученика како бисмо на праксу послали најбоље ученике наше школе, као и да ће они на пракси научити доста тога новог и тиме побољшати своје способности и квалитет наставе у нашој школи.

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈАВУ УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКО-ФАРМАЦЕУТСКЕ ШКОЛЕ „СВ. ПЕТКА“ ЗА УЧЕШЋЕ У ERASMUS+ ПРОЈЕКТУ „УНАПРЕДИ ВЕШТИНЕ И ПРИМЕНИ ИХ“
1. Предмет конкурса

Предмет конкурса јесте пријављивање ученика Медицинско-фармацеутске школе „Св. Петка“ за учешће у пројекту „Унапреди вештине и примени их“ који се изводи под окриљем и финансира од стране Европске комисије у оквиру програма Erasmus+. У оквиру пројекта се подразумева двонедељна мобилност (пракса) ученика у Солуну у Грчкој. Током мобилности ученици ће имати прилику да бораве у неколико болница и апотека у Солуну, као и у једној фабрици за производњу лекова, као и да обиђу неке од најзначајнијих споменика и институција културе у Солуну. Главни циљеви пројекта јесу унапређење професионалних комепетенција ученика (пружање здравствене неге и психолошке подршке, тј. спретност у руковању лековима, познавање њиховог састава и дејстава), припрема ученика за сналажење у будућем радном окружењу, као и унапређење компетенција из страних језика.

2. Учесници

Учесници конкурса могу бити само редовни ученици трећег разреда у школској 2020/21. години. Пројектом је предвиђен одлазак дванаесторо ученика на мобилност, при чему седморо ученика треба да буде са смера фармацеутски техничар, а петоро са смера медицински техничар. Предвиђено је да у пратњи ученика буде двоје наставника

3. Обавезе ученика одабраних за учешће у пројекту
 1. Ученик пре мобилности похађа радионице језичке, културолошке и психолошке припреме, као и часове припреме из стручних предмета.
 2. Ученик након мобилности учествује у активностима ширења својих знања и искустава са мобилности (радионице, трибине и остали догађаји).
 3. Ученик мора бити заинтересован за рад у тиму, да ангажовано доприноси раду групе и да одговорно приступа раду током трајања мобилности.
3. Конкурсна документација

Поред пријаве за учешће на конкурсу (формулар се може преузети у администрацији школе) заинтересовани ученици прилажу и:

 1. копије сведочанстава о завршеној првој и другој години средње школе (осим ако се оригинали већ налазе у школи);
 2. мотивационо писмо не дуже од једне куцане стране (величина слова 12, тип слова Times New Roman, проред 1,15, маргине 2,5cm).
4. Критеријуми за одабир ученика
Критеријуми одабира носe одређен проценат укупног броја бодова (100) на основу којих ће се саставити ранг листа пријављених ученика. Комисију за избор ученика чине Драгана Радојевић и Дејан Којић, настравници задужени за споровођење пројекта, а избор ученика обавиће се на основу следећих критеријума:

 1. примерно владање у првој и другој години средње школе
 2. просечна оцена у првој и другој години средње школе (40%) -(просечна оцена из прве године + просечна оцена из друге године) х 4
 3. просечна оцена из стручних предмета у првој и другој години (35%) -((збир закључних оцена из свих стручних предмета у првој и другој години) / укупан број стручних предмета у првој и другој години) х 7
 4. квалитет мотивационог писма (5%) -треба навести разлоге за пријаву, релевантне предности и врлине (треба их поткрепити примерима – нпр. учешће у ваннаставним активностима, на такмичењима, итд.)
 5. резултати теста из енглеског језика – стручна терминологија (10%) -број бодова на тесту пропорционално изражен вредностима од 0 до 10
 6. резултати теста из здравствене неге – за ученике са смера медицински техничар, тј. тест из фармацеутске технологије – за ученике са смера фармацеутски техничар (10%) -број бодова на тесту пропорционално изражен вредностима од 0 до 10
5. Рокови
 1. 7-14. септембар: подношење пријаве и пратеће документације у администрацији школе;
 2. 15-20. септембар: тестирање пријављених ученика из енглеског језика и стручних предмета (пријављени ученици биће обавештени о конкретним датумима и терминима у којима ће се обавити тестирање по заврештку рока за подношење пријаве)
 3. 21. септембар: објављивање ранг листе пријављених ученика и упућивање у даљи ток пројекта.