Школовање

КОГА ШКОЛУЈЕМО?

Редовни ученици профила четвртог степена

У нашој школи постоје два смера четвртог степена, медицинска сестра-техничар, и фармацеутски техничар. Редовна настава која се реализује по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја организована је у две смене. Редован упис ђака обавља се сваке године, по важећим прописима за све средње школе у Србији..

 

Ванредни ученици и преквалификација

Школа реализује редовну наставу, али има и ванредне ученике, као и друге средње школе. Могућност ванредног школовања у средњој школи регулисана је Законом о средњошколском образовању и васпитању.

Такође, у нашој школи врши се и преквалификација и доквалификација. Услов за преквалификацију је завршено четворогодишње образовање, док је услов за доквалификацију – трогодишње средње стручно образовање. Такође, потребно је приложити следећа документа: сведочанства о завршеним свим разредима средње школе, диплому о завршеном средњем образовању, лекарско уверење, и извод из матичне књиге рођених (опционално).

Сам процес школовања одвија се по утврђеним корацима који подразумевају полагање разлике предмета у односу на школу коју је ученик завршио. Испити се припремају у сарадњи са ментором - наставником одређеног предмета, а полажу се пред трочланом комисијом у роковима предвиђеним за то.

КОГА ШКОЛУЈЕМО?

Предности наших занимања и перспективе за будућност

Занимања из области медицине и фармације одувек су била на цени и представљају области којих би се човечанство најтеже одрекло. Свима су нам потребни сигурност и поверење у добро образоване и обучене медицинске и фармацеутске раднике.

Међутим, чини се да је данас, упркос невероватном развоју технологије, више него икада потребно да стручњаци из ових области буду свестрани, способни, одлучни појединци који могу да одговоре на изазове савременог доба. Управо та чињеница чини нас поносним и мотивише нас да учешће у овако важном послу – образовању медицинских и фармацеутских радника – оправдамо високим квалитетом наставе и преношења знања.

Медицински и фармацеутки радници тражени су како у нашој земљи, тако и у иностранству. Вештне које стичу образовањем у нашој школи препоручиће их у свету њихове будућности за многобројне позиције у својим областима. Учење енглеског и (факултативно) немачког језика подиже капацитет ових младих људи да се, по завршетку наше школе, осећају као грађани света и планирају јединствену бућност по својој мери.

 
КОГА ШКОЛУЈЕМО?

Школски програм

Средња медицинско-фармацеутска школа „Света Петка“ образује ђаке за два профила IV степена: медицински техничар и фармацеутски техничар. У школи се реализује програм који је утврђен планом и програмом Министарства просвете, науке и технолошког разовоја.

У припреми је оснивање профила III степена - здравствени неговатељ и IV степена зубни техничар, физиотерапеутски техничар као и специјализација V степена: техничар за анестезију, реанимацију и интезивну негу и техничар инструменталиста у операционој сали.


 
КАКО РАДИМО?

Предавачи

Верујемо да је кључ успешног преношења знања у људима који знање преносе, и зато посебну пажњу обраћамо на стручна лица којима је овај посао поверен. Наши наставници су висококвалификовани стручњаци са знањем и искуством, особе које имају природан и креативан приступ настави и које размишљају „изван кутије“. Верујемо да се прави ауторитет стиче развијеним односом са сваким ђаком, при чему ни један није „само број“, као и фер одношењем према свима и јавним образлагањем критеријума оцењивања, као и сваке оцене.

КАКО РАДИМО?

Школа-моје место

Пошто ђаци већи део свог дана проводе у школи, сматрамо изузетно важним да амбијент у коме се налазе буде пријатан и прилагођен њиховим потребама. Савремено опремљене учионице и савремена наставна средства, модерни кабинети за стручне предмете, светли и прозрачни ходници, слободан интернет за све, двориште – све то чини школу пријатним местом на којем њени ђаци желе да проводе време. Ми желимо да се сваки ученик може осетити као код куће како би развио осећај припадности својој школи. Припадност и једнакост права и обавеза сваког ученика симболички изражавамо и ношењем униформи, које су истоветне за сваког од њих.

За наше ђаке организују се и многобројни ваннаставни садржаји, излети, посете музејима и слично. Они су учесници различитих културних, спотрских, еколошких акција. Као институција која промовише здравље и здрав начин живота, посебно обраћамо пажњу на активизам у спорту, али не занемарујемо бављење културним и другим активностима. Тако наши ђаци развијају своје таленте у оквиру секција као што су хор, драмска, рецитаторска, новинарска, биолошка, географска секција, и током године припремају програме за родитеље и пријатеље школе. Сви наши ђаци имају и могућност учења немачког језика, који је факултативан. Све скупа – школа је за њих место креативне енергије, слободе делања и простор за лично напредовање.

КАКО РАДИМО?

Начин рада

Наш циљ је да ученик савлада знање по сваку цену, и узимамо у обзир индивидуалне потребе и навике сваког ђака. Међутим, критеријуме оцењивања сматрамо битним фактором у образовању за тако важна занимања као што су медицина и фармација. Озбиљност и висока очекивања у знању ученицима се пласирају на природан, фамилијаран и растерећен начин, кроз интерактивну и динамичну наставу. У пријатељској атмосфери где је све могуће, потенцијал сваког ђака реализује се до максимума. Наш начин рада развија код ђака осећај одговорности, емоционалне везаности за окружење, као и осећај припадности, што унапређује њихов однос према школи и учењу уопште.