Сарадња школе „Света Петка“ са Универзитетском клиником Регенсбург у Немачкој