О нама

Ново време и нове генерације ђака захтевају другачији приступ стицању знања од оног који се до сада нудио у класичном школству. Ова тврдња полазиште је за оснивање приватне медицинско-фармацеутске школе „Света Петка“ у Смедереву.

Драгоцено знање из здравства и фармације лакше и квалитетније се преноси савременијим приступом настави, кроз разумевање потреба сваког појединца. Ова два принципа основ су нашег рада и њима се водимо при сваком свом кораку у планирању и раду са ученицима.

Висок квалитет знања које се стиче на нов и занимљивији начин, у амбијенту привлачном за данашње тинејџере, формула је коју наши ученици са радошћу прихватају.

Учимо лако, а знамо још како!

Шта нас чини посебним?


Школство у 21. веку има своје специфичности. Нови начин размишљања, дигиталне технологије и брзина информација ставиле су класичан начин учења у други план. Ми верујемо да имамо дужност да се прилагодимо долазећим генерацијама и пронађемо по сваку цену пут да њихово образовање буде квалитетно, а занимљиво и достижно. То и чинимо праћењем технологија и осавремењавањем наставе, али с посебном пажњом на психологију учења у савремено доба.

Наша иновативност је у приступу раду са ђацима, динамичној и интерактивној настави, која провоцира могућности сваког појединца да изађу на површину. Опширније (Начин рада)

Такође, ми негујемо тимски дух и присан однос ученика и родитеља према школи, што нам свима олакшава заједнички циљ – виши ниво знања наших ђака!
Опширније (Школа –моје место)

Уз то, ученици медицинско-фармацеутске школе „Света Петка“ имају могућност стицања непроцењивих практичних искустава кроз сарадњу коју школа има са еминентним установама здравства и фармације у земљи и иностранству.
Опширније (Сарадња с другим установама)

Будуће здравствене и фармацеутске раднике ми спремамо за доба које долази – доба знања, брзине, размишљања и победничког духа!