Цене школовања

Висина школарине зависи од периода у ком се родитељ или законски заступник ученика одлучи на потписивање Уговора о школовању. Уколико је ваше дете показало интересовање за наше образовне профиле, испуњава услове за упис, и уколико је на почетку осмог разреда уз Вашу и нашу помоћ донело одлуку да буде наш ученик, школарина износи већ од 85 евра месечно.

У цену школовања урачунати су:

  • уџбеници
  • униформа за школу
  • униформа за праксу
  • факултативна настава немачког језика

Одлуком Школског одбора, наша школа омогућава попуст и по следећим критеријумима:

  • авансно плаћање у целости 10% попуста
  • квартално плаћање 5% попуста
  • школовање двоје или више деце у нашој школи 5% попуста
  • социјакни статус ученика од 5% попуста
  • Вукова диплома и друге награде 5% попуста